Asteta Clinic
ASTETA BLOGG

FNs Global Compact - Asteta Clinic tar del i dugnaden

Av Kenneth Chiu

Plastikkirurg

Asteta Clinic er stolt medlem av UN Global Compact. Sammen med FN og 350 ledende norske bedrifter tar vi samfunnsansvar. Helsesektoren er avgjørende skal verden nå bærekraftsmålene.

Dr. Kenneth Chiu opererer ganespalte på Filippinene
Dr. Kenneth Chiu i Asteta Clinic har vært med Operation Smile i felt i Filipinene, der de opererte et hundretall barn med LKG-problematikk.

Tar samfunnsansvar

Fra tid til annen skjer ting som gjør meg skikkelig glad og stolt. Som her om dagen da jeg åpnet innboksen min og fant en e-post med en helt spesiell hilsen til oss i Asteta Clinic. Fra FN i New York. 

Bakgrunnen for mailen fra FN er bærekraftarbeidet til Asteta Clinic. Vi er nå akseptert som medlem av UN Global Compact, som en aktiv deltager i en svært viktig bedriftsdugnad for nettopp bærekraft. Viktig fordi det handler om klodens fremtid, at vi må bevare stedet her vi bor. Heldigvis begynner også stadig flere i næringslivet å få øynene opp for alvoret som ligger i dette. I Global Compact skal Asteta Clinic fortsette å ta samfunnsansvar og jobbe for bærekraft sammen med 350 ledende norske bedrifter og organisasjoner. Vi har forpliktet oss til FNs 10 prinsipper for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Og vi skal rapportere årlig til FN rundt arbeidet vi gjør. 

Noen av de mest ekstreme eksemplene som jeg har opplevd er i felt i fattige land i Asia og Afrika, der jeg har operert pasienter med for eksempel leppe-kjeve-ganespalte (LKG).

Gjennom FNs bærekraftmål har verdenssamfunnet i felleskap kartlagt og konkretisert viktige utfordringer for en bærekraftig utvikling. I sum fungerer dette som en slags ledestjerne, en felles global arbeidsplan. Miljø og det å stoppe klimaendringene er åpenbart ekstremt viktig, men bærekraftbegrepet er samtidig større enn som så. Det handler også om slike ting som utdanning, likestilling, mindre ulikhet og anstendig arbeid. Ikke minst handler det om helse.

FN-initiativet Global Compact er svært tydelige på at dersom vi skal nå bærekraftmålene innen 2030 så er det en forutsetning at alle har en frisk og sunn livskvalitet. Med andre ord har helsesektoren en helt spesiell og sentral rolle. Vi har en avgjørende betydning. God helse handler om både det fysiske og det psykiske. Vi i Asteta Clinic snakker ofte om vår kanskje fremste målsetting: En sunn og god helhet i kropp og sinn. Fordi alle fortjener en kropp de trives og har det bra med!

Egne erfaringer og opplevelser fra felt

Plastikkirurgi er en kirurgisk spesialitet som innbefatter både rekonstruktiv og estetisk kirurgi. Vi som jobber i Asteta Clinic har bred erfaring fra begge områder. Begge deler er viktig. Jeg har så mange ganger sett hvor betydningsfullt plastikkirurgi er når spesielt medfødte og ervervede defekter og deformiteter må korrigeres, for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Det kan variere i størrelse og alvorlighetsgrad, men for mennesker som ikke får behandling for slike misdannelser kan det føre til livstruende infeksjoner og underernæring. I tillegg til utenforskap sosialt og psykiske plager. Noen av de mest ekstreme eksemplene som jeg har opplevd er i felt i fattige land i Asia og Afrika, der jeg har operert pasienter med for eksempel leppe-kjeve-ganespalte (LKG).

Felles ansvar

I den daglige driften i Asteta Clinic utfordrer vi oss samtidig hele tiden selv på hvordan vi best kan bidra til å løse vår tids største utfordring – klimaspørsmålet. Vi kildesorterer, selvfølgelig. Vi kjører t-bane, sykkel eller el-bil, foretrekker miljøvennlige produkter og er bevisste på maten vi spiser. Vi støtter humanitært arbeid nasjonalt og internasjonalt. 

Som pasient hos oss er du når som helst hjertelig velkommen til å ta initiativ og stille spørsmål rundt bærekraft. Hvis du lurer på hvordan vi kan jobbe sammen for en bedre verden.  Fordi vi alle er del av løsningen. 

UN Global CompactKenneth Chiu

Plastikkirurg

Dr. Kenneth Chiu (f. 1978) har reist verden rundt på jakt etter faginnsikt og den optimale opplevelsen for pasienten. Han får ofte høre at han er perfeksjonist, noe han tar som et stort kompliment.