Asteta Clinic
ASTETA BLOGG

Skambelagt helse

Av Kenneth Chiu

Plastikkirurg

Vi trenger en konstruktiv dialog med politikerne. At helseminister Ingvild Kjerkol i stedet skambelegger en hel bransje og pasientgruppe i Norge, vil dessverre bare øke «kosmetisk turisme» til aktører i utlandet – der faren øker for kompliserende infeksjoner eller andre vesentlige komplikasjoner.

Faksimile av artikkel om skambelagt helse av Kenneth Chiu

Kronikk publisert i Dagens Medisin:
av Kenneth Chiu, spesialist i plastikkirurgi og daglig leder av Asteta Clinic AS

Menneskene som kommer til meg, fortjener forståelse for deres ønsker og behov, ikke dømmende holdninger fra andre som gir følelse av skam. Påført skam gir bare ubehag og dårlig helse

DENNE HØSTEN HAR vært preget av mye negativitet i mediene mot oss som driver med plastisk kirurgi og kosmetisk behandling – på en måte der pila går helt i surr i det moralske kompasset til enkelte.

Dette rammer også pasientene – og det er jeg lei meg for. Pasientenes selvstendighet – og valgene de har tatt – er det ikke greit å snakke ned på den måten noen nå gjør. Husk bare: Mye av denne kritikken kommer fra uvitenhet.

Sårbarhet

Mitt løfte til dem som er, eller har vært pasient hos meg, er at min lojalitet ligger hos nettopp dem. Jeg kommer fortsatt til å støtte og hjelpe når de skulle ønske det, og jeg mener fortsatt at alle fortjener å trives i egen kropp. Jeg vet hvor vanskelig det kan være å komme inn på mitt kontor og kanskje vise frem noe av det man selv sliter med å forholde seg til. Jeg forstår hvilken sårbar situasjon det kan være. Samtidig ser jeg gleden som de pasientene jeg tar inn, opplever etter behandling.

De fleste av oss har et veldig bevisst forhold til utseendet, på en måte som er direkte relatert til eget velvære. Og så er jo vi mennesker ulike. Vi er ulike av utseende, og ulike i tankesett. Forutsetninger og behov varierer fra person til person. Slikt mangfold skal vi ha respekt for.

Livskvalitet

Det har i alle år vært snakk om hva som er viktigst, det indre eller det ytre. Svaret på det er jo opplagt. Selvfølgelig er det viktigst å ha det godt med seg selv innvendig.

Så er det altså slik at noen ganger kommer nedsatt velvære og belastende følelser i det indre som en konsekvens av noe i det ytre. En frustrasjon som kan øke og være vanskelig å snakke om i et samfunn der man bare skal akseptere og være fornøyd i egen kropp. Uansett. Selv om det finnes behandling og muligheter som for mange helt klart kan gi økt livskvalitet.

Tilnærming

Jeg har lang erfaring med plastikkirurgi både fra det offentlige og private. I det offentlige brukes det hvert år enorme summer på operasjoner som for eksempel rekonstruksjon av bryst etter kreft. Det opereres arr etter ulike sårskader og annet som ikke har annen funksjon enn rent estetisk. Med andre ord er dette først og fremst tilknyttet det psykososiale. Hvorfor foretas korreksjon av navlebrokk eller utstående ører på barn gjerne rett før skolealder? Dette skjer ved en rekke statlige sykehus, og det er selvsagt kjempebra at det store statlige helseforetaket som Ingvild Kjerkol i dag er minister for, prioriterer dette svært viktige arbeidet. Viktig fordi det altså åpenbart er helse å ha det godt med seg selv, i egen kropp og med eget utseende.

Både kropp og sinn er helse. Jeg er ikke i tvil om hvilke effekter det estetiske også kan ha psykososialt. Det gjelder enten det er rekonstruktiv plastikkirurgi eller mer kosmetisk kirurgi, når det utføres av fagfolk med en riktig tilnærming.

Kosmetisk turisme?

Likevel går helseminister Ingvild Kjerkol knallhardt ut. I hovedsak mot oss som jobber i det private. Det sies at vi representerer en kynisk industri som ønsker å kapitalisere på menneskers usikkerhet. Kjerkol skjærer alle over én kam og dømmer en hel bransje i samlet flokk.

Så la meg være tydelig, Kjerkol: Du kommer med beskyldninger som er feil, grove og krenkende. Ikke bare overfor oss som plastikkirurger, men også overfor våre pasienter som selvstendige individer med egne meninger. Det jeg gjerne vil jobbe sammen med Kjerkol om, er å sikre nettopp kvalitet og seriøsitet i vår bransje: Basert på faglig integritet og sunn vurderingsevne.

Vi trenger konstruktiv dialog med politikere som Kjerkol. Det at ministeren i stedet skambelegger en hel bransje og pasientgruppe i Norge vil dessverre bare gi økt «kosmetisk turisme» til aktører i utlandet, der faren øker for kompliserende infeksjoner eller andre vesentlige komplikasjoner.

Holdninger

Jeg er først og fremst lege. Overfor dem jeg møter på mitt kontor, vektlegger jeg alltid realistiske forventninger til det som er mulig å oppnå. Jeg er grundig når jeg forklarer årsakene til kroppsvariasjoner, samt informasjon om effekter og mulige bivirkninger. Samtidig tilbyr vi ulike operasjoner som kan bidra til å reversere permanente forandringer utløst av for eksempel svangerskap. Det kan være det ekstra og ønskede løftet etter at du har forsøkt å pleie kroppen gjennom et sunt kosthold og regelmessig mosjon.

Menneskene som kommer til meg, fortjener forståelse for deres ønsker og behov, ikke dømmende holdninger fra andre som gir følelse av skam. Påført skam gir bare ubehag og dårlig helse.

Individuelt valg

Til syvende og sist er ikke dette kun svart eller hvitt, og ikke bare rett eller galt. Plastisk kirurgi er et individuelt valg, som på de rette premissene må få være opp til hver enkelt. Noen sverger på at det forandrer livet deres til det bedre, mens andre ikke ser behovet.

Uansett hvilket valg som tas, bør det baseres på de riktige grunnene: For å glede og forbedre deg selv, ikke for å passe inn i andres idealer.

Alle kritikerne som nå kommer frem, burde ta seg tid til å slå opp Verdens helseorganisasjons definisjon av helse: «Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity».